Historiaa

Image
Kirjastohyllyt

Pian toiminnan käynnistyttyä Karjalan Sivistysseura ryhtyi hankkimaan itselleen pysyvää toimistokirjastoa. Seuran ensimmäisen vuosikymmenen vuosikertomuksista ilmenee, että asia on ollut jatkuvasti esillä. Vaatimattomasta alusta on vuosien myötä kasvanut laaja, arvokas erikoiskirjasto, jonka teokset liittyvät Karjalaan, Karjalan historiaan ja kieleen sekä karjalaiseen kulttuuriin.

Seuran pitkäaikaisen sihteerin, toimistonhoitajan ja lehden päätoimittajan, kirjailija Iivo Härkösen hoidossa seuran kirjasto laajeni ripeää vauhtia 1920-luvulta alkaen. Kirjavarat karttuivat vuosien kuluessa paitsi ostoin ja omin julkaisuin, myös vaihtotoiminnan kautta, jota seura harjoitti monien yhdistysten kanssa. Myös lahjoituksia saatiin niin kustantajilta kuin yksityisiltä seuran jäseniltä ja tukijoilta.

Aina seura ei ole ollut pelkästään saajapuolena, vaan se on lahjoituksin täydentänyt monien yliopistojen ja tieteellisten kirjastojen kokoelmia. Esimerkiksi vuonna 1936 Carelica-kirjastosta lahjoitettiin 50 kirja- ym. julkaisua Józef Piłsudskin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan perustettuun suomalais-virolaiseen kirjastoon Varsovaan. Helsingin yliopiston kirjastolle sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjastolle on luovutettu niiltä puuttuvia Karjalan Heimon ja sen edeltäjien vuosikertoja.  Seura on lahjoittanut Petroskoissa toimivan Periodika-kustantamon tiloissa olevan resurssikeskuksen kirjastoon huomattavan määrän teoksia.

Vuodesta 1929 kirjasto oli sijoitettu Runeberginkadulla sijainneeseen seuran toimistoon. Muutto nykyisiin tiloihin Katajanokalle tapahtui syksyllä 1964, kun seuralle oli hankittu sieltä uusi toimitila edellisenä vuonna.

Uuden tulemisensa kunniaksi Carelica-kirjasto sai arvokkaan lahjoituksen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta, peräti 66 teosta. Kirjavaroja kartuttivat myös mm. professori Pertti Virtaranta, pastori Yrjö Kohonen, Etelä-Karjalan museo sekä Ruskeala-säätiö. Vuonna 1992 Karjalan kansankirjailija Jaakko Rugojev lahjoitti seuralle keskeisen osan laajaa tuotantoaan.

Tietoa kirjastosta

Carelica-kirjasto on käsikirjasto, joka palvelee tutkijoita ja kaikkia karjalaisuudesta kiinnostuneita.

Kirjaston julkaisujen määrä on tätä nykyä runsaat 5 000 teosta 1800-luvun julkaisuista aina viime vuosien uutuuksiin. Kirjastosta löytyy monenlaisia aineistoja: kirjoja, pienpainatteita, äänitteitä, nuotteja, karttoja, sanoma- ja aikakauslehtiä, opinnäytteitä, käsikirjoituksia. Kirjastossa on myös laaja valikoima luovutetun alueen pitäjähistorioita.

Kirjastossa olevien lehtien luettelo on tallennettu Sampo-tietopalveluun http://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/sites/default/files/dokumentit/Kirjaston%20lehdet%20170731.pdf. Lehtien joukossa on harvinaisuuksia aina 1870-luvulta lähtien.

Nimikkeitä löytyy eri kielellä, pääosin kuitenkin suomeksi, venäjäksi ja karjalaksi. Aineisto on sijoitettu kirjastoon seuraavan jaottelun mukaisesti:

Ennen vuotta 1945 julkaistu aineisto

1945 jälkeen julkaistu aineisto

Karjalankieliset kirjat

Venäjänkieliset kirjat

Kansanrunous

Kielitiede

Oppikirjat

  •  

Julkaisuja ei lainata kirjaston ulkopuolelle. Tervetuloa tutustumaan paikan päälle. Toivottavaa on, että käynnistä sovitaan etukäteen sähköpostilla tai puhelimitse.